Afspraken

Afspraken voor groot en klein, maken het bij RheAxion heel erg fijn!

Algemene afspraken

 1. Kom op tijd naar de les, liever 5 minuten te vroeg.
 2. Draag gepaste kledij: gemakkelijke beweegbare kledij (geen rokjes, jeansbroeken of kleedjes)
 3. Je danst ofwel op blote voeten of in sportschoenen die niet buiten worden gedragen.
 4. De haren worden vastgemaakt in een staart of dotje (kort haar uit het gezicht).
 5. Breng zeker een flesje water of sportdrank mee om tijdens de les eens te drinken (enkel als de lesgever toelating geeft), frisdranken laat je thuis.
 6. Kom zo vaak mogelijk naar de les, enkel zo zal je veel bijleren en kunnen de lessen vlot verlopen. Bij afwezigheid verwittig je de lesgever.
 7. Ga naar het toilet voor de start van de les.
 8. Alles wat we niet nodig hebben in de les laten we in de kleedkamer of thuis.
 9. Geen kauwgom of andere snacks tijdens de lessen.
 10. Je hebt steeds respect voor je omgeving (flesjes opruimen, stil de zaal binnen komen, …), andere dansers/sporters en de lesgevers.
 11. Beslissingen van de lesgevers moeten worden gerespecteerd. Beleefdheid staat hoog in ons vaandel.

Extra info voor ouders

 1. U dient, als ouder of verantwoordelijke, uw kind te begeleiden tot de lesgever in de zaal aanwezig is en uw kind na de les weer af te halen. Wij kunnen geen opvang bieden voor en na de te volgen les. 
 2. De kinderen wachten steeds in de kleedkamer of wachtruimte tot de lesgever hen komt halen.
 3. De ervaring heeft ons geleerd dat kinderen de les beter volgen als er geen bekende gezichten komen kijken. Daarom vragen we om de zaal tijdens de les te verlaten of te wachten in de daarvoor voorziene plaats. 
 4. De lessen starten op maandag 9 september 2024.
 5. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen (inhaallessen of extra repetities voor het optreden zijn wel mogelijk)
 6. Indien er vragen of opmerkingen zijn, kan dit voor of na een les. Gelieve nooit een les te storen, dit is voor niemand leuk. Je kan ook steeds contact opnemen via info@rheaxion.be

Inschrijvingen en verzekering

 1. De inschrijving moet bij het begin van de derde les in orde zijn. Zo niet zal de toegang tot de les geweigerd worden. 
 2. Een inschrijving wordt niet terugbetaald. In geval van langdurige ziekte of blessure en op vertoon van doktersattest, worden de lessen overgedragen naar een volgend seizoen. 
 3. Bij elke inschrijving is lidgeld en verzekering inbegrepen. Bij een ongeval steeds de lesgever verwittigen en verzekeringspapieren vragen. Deze vind je ook op: https://sportievak.be/sportclubs/sportverzekering/wat-te-doen-bij-ongeval/